Suomen Gallupin säätiön naivistisen taiteen kokoelma

Suomen Gallup Oy, nykyisin TNS Gallup Oy, on tutkinut suomalaisia, heidän mielipiteitään, elämänolojaan ja kulutustapojaan yli 60 vuotta. Systemaattisesti, pikkutarkasti ja objektiivisesti se on koonnut ihmisten arjesta ja sen muutoksista arkiston, joka perustuu erilaisilla kyselymenetelmillä kerättyihin tietoihin. Tulokset esitetään tavallisesti numeroina, taulukkoina.

Noin 30 vuoden aikana on syntynyt myös taidekokoelma, jonka ydin koostuu suomalaisesta naivistisesta taiteesta. Kokoelma kuvaa omalla tavallaan, taiteen keinoin, ihmisiä ja heidän elämäänsä. Se laittaa kansakunnan kehyksiin ja värittää tilastolliset taulukot huumorillaan ja elämänmyönteisyydellään.

Martti Innanen - Kärsämäen käsilläseisoja

Martti Innanen - Kärsämäen käsilläseisoja (1994)

Taidekokoelma on lahjoitettu Suomen Gallupin säätiölle. Se sisältää 500 naivistista teosta 100 taiteilijalta. Parhaiten on edustettuna kotimainen 1980- ja 1990-lukujen naivismi. Suomen Gallupin kansainvälistymisen myötä kokoelmaa on täydennetty ensisijaisesti Venäjältä ja Baltiasta kotoisin olevilta maalauksilla. Oma, erillinen lisänsä kokoelmaan ovat Gallup-aiheiset pilapiirrokset, joita on hankittu 1970-luvun alusta lähtien.

Kokoelman ensimmäinen taulu hankittiin Martti Innaselta, jolta onkin laajin kokonaisuus maalauksia. Keskeisiä taiteilijoita ovat myös Anita Backlund, Mia Bergqvist, Annukka Grönlund, Anna-Liisa Hakkarainen, Pertti Happonen, Olavi Hurmerinta, Enni Id, Inkeri Julkunen, Seija Juva, Alice Kaira, Reijo Kivijärvi, Lena Koski, Markku Kosonen, Martti Lehto, Nikolai Lehto, Aune Paulin, Lea Pihkala, Anja Santala ja Pentti Ylinen. Ulkomaisista naivisteista keskeisiä ovat Monica Biciuniene, Tatiana Elenok, Dora Holzhandler, Katja Medvedeva ja Ivan Rabuzin.